24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

rama10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับคล้อ " (การทำตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๙ ก.ย.๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ "การส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับคล้อ " (การทำตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับ คล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 6

ประชาสัมพันธ์ มินิมาราธอน SAYDONGYANG SPEED 2023 ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ มินิมาราธอน SAYDONGYANG SPEED 2023 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้-31 ตุลาคม 2566
แข่งขันวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566
สมัครคลิ๊ก https://shorturl.at/hADFI
เข้ากลุ่มไลน์ https://shorturl.at/cepE0

วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 5

ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

๗ ก.ย.๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วย นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 2

ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ

      ๖ ก.ย.๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และข้าราชการ พนักงาน อบต.ทับคล้อ ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรง ตื่นตัว กระปรี้กระเปร่าในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน

วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 4

ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสันติ พุ่งมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค <ถุงยังชีพ> ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน ๑ รายคือ นางอิ้ง รากทวี อยู่บ้านเลขที่ ๒๘๔ หมู่๑ ตำบลทับคล้อ ซึ่งมาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 1

นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และข้าราชการ พนักงาน อบต.ทับคล้อ ศพด.ทับคล้อ ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยส

วารสารประจำเดือนกันยายน 2566 3

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและเข้าร่วมประช

๒๘ ส.ค.๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทับคล้อ จัดประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและเข้าร่วมประชุมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2566 20

นายสันติ พุ่มมะลิ นายกอบต.ทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แจกผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียง และบุคคลที่มีภาวะกั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทับคล้อ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยรับเงินสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับคล้อ ในวันที่ ๒๘-๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกอบต.ทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แจกผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียง และบุคคลที่มีภาวะกั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2566 21

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายกสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อและผู้อำนวยกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อร่วมต้อนรับนายเเพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายกสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อและผู้อำนวยกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี คณะบุคลากร รพ.สต.สายดงยาง และ สาธารณสุข อำเภอทับคล้อ ร่วมกันต้อนรับนายเเพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี และ บุคคลากร รพ.สต.สายดงยาง

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2566 22

โครงการส่งเสริมและสนัคบสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ จัดโครงการส่งเสริมและสนัคบสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และ นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ วัดชัยศรี ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2566 19

ผู้บริหาร

 

LOGO01

นายก

 นายสันติ พุ่มมะลิ

ป.วมล

 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
September 2023
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Weblinks

  

  

  

  


Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                               Mail.Ru Logo 2018

                                                                                                              btn fb

 Qr code Line

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

  QR code ITA EIT

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail:saraban-tubklor@lgo.mail.go.th

 

 

แผนที่ อบต.ทับคล้อ