14 | 08 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

rama10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

    25 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วย นายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น "กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพรรักษาโรค การำสมุนไพรรักษาไข้หวัดและกล้ามเนื้ออักเสบ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่มที่ 3 บ้านสวนพริก ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ab20ab21

ab22ab23

ab26a24

23 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้นายเวชพิสิฐ กลันทะกะสุวรรณ์ รองนายก อบต. ทับคล้อพร้อมส่วนโยธา ดำเนินการสำรวจพื้นที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมและช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล

ab16ab17

ab18ab19

24 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย น้ำท่วม เพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหายทางบ้านเรือน ไร่นา ทรัพย์สิน ที่ทำกิน และสัตว์เลี้ยง

                aaa111ab12

               ab13ab14

               ab15ab11

18 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลทับคล้อออกพื้นซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ในพื้นหมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเต้า ต.ทับคล้อ ให้แสงสว่างในการสัญจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

              qq119qq120

              qq121qq122

โครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก"

         

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกในโครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจในเขตตำบลทับคล้อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                 qq115qqq118

                 qq117qq116

โครงการ เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English camp) ประจำปี 2565

    15-16 กรกฏาคม 65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานเปิดโครงการ เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English camp) ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ณ โรงเรียนวัดชัยศรี อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

       qq111qq112

      qqq114qq113

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

               12 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ ร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะ ณ วัดคามวาสี หนองน้ำเต้า ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

            www111www112

           www113www114

          www115www116

         www117www118

แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องการเข้าตรวจคัดกรองต้อกระจกข้าราชการบำนาญ ข้าราชการประจำ ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองต้อกระจก "โครงการโลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก"

                 eee999eee888

โครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ หวังให้มีใครสักคนที่ตั้งใจจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา และทำได้สำเร็จ หรืออาจขยายผลต่อเนื่องเป็นความตั้งใจที่จะเลิกเหล้าอย่างถาวรตลอดชีวิต ก็นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากที่จะได้พลเมืองที่ดี มีคุณภาพคืนให้กับสังคมและประเทศชาติ เลยขอใช้โอกาสเข้าพรรษานี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในการเริ่มต้นอีกครั้ง จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น จึงขอเชิญชวน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ทุกคน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา

ee999

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม "กิจกรรม การถักเปล"

28 - 30 มิถุนายน 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม "กิจกรรม การถักเปล" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพจิตร

eee90eee91

eee92eee93

eee95eee94

ผู้บริหาร

 

LOGO01

นายก

 นายสันติ พุ่มมะลิ

ป.วมล

 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
August 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Weblinks

 

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                               Mail.Ru Logo 2018

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com