01 | 04 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login
สมัครสมาชิก
ยกเลิก

rama10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) เป็นเกียรติให้ความรู้ในการปลูกผักสวนครัว การทำน้ำหมัก ไล่เเมลง เพลี้ย ที่ทำลายพืชผักสวนครัว แก่ชาวบ้านชุมชนหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ssss24

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 แข่งขันฟุตบอล 7 คน SAYDONGYANG CUP ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการฝึกให้ประชาชนและเยาวชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเป็นกิจกรรมรวมพลังประชาชนในการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดในตำบล ณ โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ssss23

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ส.อบต.ประสงค์ พานชู หมู่ที่ 9 ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายชัด นรการ รองนายก อบต.ทับคล้อ นายเวชพิสิฐ กลันทะกะสุวรรณ์ รองนายก อบต. ทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ และข้าราชการ พนักงาน อบต.ทับคล้อ สมาชิก อบต.ทับคล้อ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ส.อบต.ประสงค์ พานชู หมู่ที่ 9 ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ssss22

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ส.อบต.ประสงค์ พานชู หมู่ที่ 9 ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์)

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และข้าราชการ /พนักงาน อบต.ทับคล้อ /สมาชิก อบต.ทับคล้อ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ส.อบต.ประสงค์ พานชู หมู่ที่ ๙ ณ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ssss21

แจ้งการขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

ประชาสัมพันธ์ กองช่าง อบต.ทับคล้อ แจ้งการขออนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมชุมชนทับคล้อ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้นผู้ที่มีส่่วนเกี่ยวข้องกับ พรบ.ควบคุมอาคาร และ พรบ.ขุดดินถมดิน ต้องมีหน้าที่มาแจ้งตาม พรบ.กำหนดไว้ รายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ

PDF Icon ดาวน์โหลดเอกสา

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒๑ มี.ค.๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทับคล้อ จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ssss19

มอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับเด็กในระดับก่อนวัยเรียน

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ พร้อมสมาชิก อบต.ทับคล้อ หมูที่ ๘ ร่วมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับเด็กในระดับก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชัยศรี ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ มีความภาคภูมิใจ ในความสำเร็จของตนเอง เเละ เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ssss20

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม

   กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม (สูตรไข่เค็มใบเตย ไข่เค็มขมิ้นชัน ไข่เค็มอัญชัน ไข่เค็มตะไคร้ ไข่เค็มพะโล้ ไข่เค็มรสต้มยำและไข่เค็มดองน้ำปลา โดยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดและเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บ้านสวนโพธิ์) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ssss18

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายชัด นรการ รองนายก อบต.ทับคล้อ และข้าราชการ สังกัด อบต.ทับคล้อ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

 

ssss17

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

PDF Icon ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้บริหาร

 

LOGO01

นายก

 นายสันติ พุ่มมะลิ

ป.วมล

 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
April 2023
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Weblinks

 

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                               Mail.Ru Logo 2018

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail:saraban-tubklor@lgo.mail.go.th

 

 

แผนที่ อบต.ทับคล้อ