22 | 01 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login
สมัครสมาชิก
ยกเลิก

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • a56.jpg
 • a58.jpg
 • a60.jpg
 • AAA1.jpg
 • aaaa2.jpg
 • BBB1.jpg
 • BBB2.jpg
 • BBB3.jpg
 • d01.jpg
 • d02.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • d3.jpg
 • d4.jpg
 • fff1.jpg
 • fff2.jpg
 • kkk1.jpg
 • kkk2.jpg
 • kkk3.jpg
 • N001.jpg
 • N002.jpg
 • N003.jpg
 • N004.jpg
 • N005.jpg
 • OOO1.jpg
 • OOO2.jpg
 • OOO3.jpg
 • OOO4.jpg
 • OOO5.jpg
 • OOO6.jpg
 • ppp1.jpg
 • ppp2.jpg
 • PPP3.jpg
 • public-relations-1-2564.jpg
 • s51.jpg
 • s52.jpg
 • s53.jpg
 • s54.jpg
 • s55.jpg
 • s56.jpg
 • s57.jpg
 • s58.jpg
 • yyy1.jpg
 • yyy2.jpg
 • ZZZ1.jpg
 • ZZZ2.jpg
 • ZZZ2_-_Copy.jpg
 • ฟ999.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ธ.ค.64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ออกบริการ รับ-ส่ง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด19 เพื่อไปกักตัว ณ สถานที่กักตัว อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

qa11qa12

7 พ.ย.64 กองสาธารณสุข อบต.ทับคล้อ ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ 4 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

v12v13

5 ธ.ค.64 องค์บริหารส่วนตำบลทับคล้อ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

m10m13m14m15m18m20

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นฯ

28 พฤศจิกายน 2564 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ ได้นำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด - 19 ให้กับกับคนพิการทางด้านสายตา รายนายเฉลิม  เพ็ชรโพธิ์  บ้านเลขที่ 563/3 หมู่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                                    มอบถุงยังชีพคนพิการทางการมองเห็นนายเแลิม เพ็ชรโพธิ์

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566

1     2

23 กันยายน พ.ศ. 2564 ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

 sub district community 64 02  sub district community 64 06sub district community 64 04

sub district community 64 06 

ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

17 กันยายน 2564 นายเสถียร  เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นายวิมล  คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ,สอบต.ทับคล้อและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับคนพิการที่ได้่รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับนายบุญเกิด  ปุ่ยแดง หมู่ที่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                                                    พมจ.มามอบของนายบุญเกิด ปุ่ยแดง1  

     พมจ.มามอบของนายบุญเกิด ปุ่ยแดง2  พมจ.มามอบของนายบุญเกิด ปุ่ยแดง3 พมจ.มามอบของนายบุญเกิด ปุ่ยแดง4

 

ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม

การแสดงตนและยืนยันบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (เฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการใช้บัญชีผู้อื่นในการรับเงิน) ประจำปีงบประมาณ 2565 

กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อ  ขอประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการมอบอำนาจหรือใช้บัญชีผู้อื่นในการรับเงิน ต้องมาดำเนินการทำหนังสืบมอบอำนาจฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

*ส่วนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้บัญชีของตัวเอง ไม่ต้องแสดงตน (การมีชีวิต) และยืนยันบัญชีธนาคาร 

เอกสารประกอบการมอบอำนาจ มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3. สำเนาบัญชีธนาคาร

4. สำเนาบัตรคนพิการ (กรณีรับเงินเบี้ยความพิการ)

5. กรอกเอกสารให้ครบถ้วนและพยานลงนามให้ครบ

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งแนบเอกสารดังกล่าว ได้ที่

ID LINE : yvesjuice  หรือ 241730678 1220979285073299 8774414591819301941 n

                      การแสดงตัวตนและยืนยันบัญชีปี 2565 1     การแสดงตัวตนและยืนยันบัญชีปี 2565 2

 

ประชาสัมพันธ์ ถนนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

Local highway road 65

 

ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

expenditure budget ordinance 2565

ผู้บริหาร

LOGO01

 

 

 

 

 

 

 
 ป.วมล
 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com