24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ประกาศ อบต.
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ เขียนโดย admin01 ฮิต: 88
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ.๒๕๖๖ เขียนโดย admin01 ฮิต: 88
📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขียนโดย admin01 ฮิต: 99
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 64
📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 71
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ทับคล้อ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ เขียนโดย admin01 ฮิต: 95
ประกาศการจัดทำฐานภาษีที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดบัญชีรายการทรัพย์สินประเมินภาษีประจำปี 2566 และประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่ ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้าย ในเขตองค์การบริ เขียนโดย admin01 ฮิต: 115
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin01 ฮิต: 139
ประกาศขายทอดตลาด อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 187
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 140