05 | 06 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผูัแทนเกษตร  เชิญชวน ผู้มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ ชั้น ๒ อำเภอทับคล้อ  รายละเอียดด้านล่างนี้นะค่ะ

PDF Icon<<<ดาวน์โหลดเอกสาร