14 | 08 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ประกาศ อบต.
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 12
รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 94
ประกาศอบต.ทับคล้อ เรื่อง มอบอำนาจ ลงนามอนุญาติ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2563 และคำสั่ง เขียนโดย admin01 ฮิต: 139
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องการชยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 156
การให้บริการจัดเก็บเคลื่อนที่ประจำปี 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 155
ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงินฯอบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 170
ประกาศขอความร่วมมือชำระค่าขยะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 194
ประกาศแจ้งยื่นภาษีป้าย เขียนโดย admin01 ฮิต: 172
ประกาศขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 169
ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 176