01 | 04 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ประกาศ อบต.
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 28
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด เขียนโดย admin01 ฮิต: 146
แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เขียนโดย admin01 ฮิต: 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ. 2566 เขียนโดย admin01 ฮิต: 27
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ เขียนโดย admin01 ฮิต: 31
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ.๒๕๖๖ เขียนโดย admin01 ฮิต: 31
📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขียนโดย admin01 ฮิต: 53
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 20
📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 24
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ทับคล้อ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ เขียนโดย admin01 ฮิต: 40