23 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ประกาศ อบต.
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
📢📢📢ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น รายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะ⬇️⬇️🥰🥰 เขียนโดย admin01 ฮิต: 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๖ เขียนโดย admin01 ฮิต: 75
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๖ เขียนโดย admin01 ฮิต: 43
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 65
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบรบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ปลอดบุหรี่ เขียนโดย admin01 ฮิต: 115
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เขียนโดย admin01 ฮิต: 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 105
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด เขียนโดย admin01 ฮิต: 216
แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เขียนโดย admin01 ฮิต: 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ. 2566 เขียนโดย admin01 ฮิต: 94