22 | 01 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ประกาศ อบต.
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศอบต.ทับคล้อ เรื่อง มอบอำนาจ ลงนามอนุญาติ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2563 และคำสั่ง เขียนโดย admin01 ฮิต: 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องการชยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 80
การให้บริการจัดเก็บเคลื่อนที่ประจำปี 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 78
ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงินฯอบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 96
ประกาศขอความร่วมมือชำระค่าขยะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 120
ประกาศแจ้งยื่นภาษีป้าย เขียนโดย admin01 ฮิต: 107
ประกาศขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 101
ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 106
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin01 ฮิต: 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 124