23 | 09 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ประกาศ อบต.
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศอบต.ทับคล้อ เรื่อง มอบอำนาจ ลงนามอนุญาติ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปี 2563 และคำสั่ง เขียนโดย admin01 ฮิต: 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องการชยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 39
การให้บริการจัดเก็บเคลื่อนที่ประจำปี 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 42
ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงินฯอบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 55
ประกาศขอความร่วมมือชำระค่าขยะ เขียนโดย admin01 ฮิต: 78
ประกาศแจ้งยื่นภาษีป้าย เขียนโดย admin01 ฮิต: 70
ประกาศขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 72
ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin01 ฮิต: 66
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เขียนโดย admin01 ฮิต: 79
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย admin01 ฮิต: 97