27 | 05 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

 TK30

» แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) คลิ๊กที่นี่

» แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 (เข้าสู่ระบบแท่ง) คลิ๊กที่นี่

» แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) คลิ๊กที่นี่ 

» แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) คลิ๊กที่นี่

» นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผน อัตรากำลัง 2561 - 2563 คลิ๊กที่นี่

» ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

» นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่

» นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่