14 | 11 | 2562
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK29

 

TK21

» สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

» สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับที่ เดือน / ปี    จำนวนเรื่องที่ อบต.ทับคล้อได้รับเรื่อง  
1  ตุลาคม         2561  -
2  พฤศจิกายน   2561      - 
3  ธันวาคม        2561  -
4  มกราคม        2562  -
5  กุมภาพันธ์     2562  -
6  มีนาคม         2562  -
7  เมษายน        2562  -
8  พฤษภาคม    2562  -
9  มิถุนายน       2562  -
10  กรกฎาคม     2562  -
11  สิงหาคม       2562  -
12  กันยายน       2562

 

tk28

»  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ คลิ๊กที่นี่ 

»  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) คลิ๊กที่นี่

»  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิ๊กที่นี่

»  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

»  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) คลิ๊กที่นี่

 

tk27

» รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256คลิ๊กที่นี่