27 | 05 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

tk20

»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊กที่นี่

»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิ๊กที่นี่

»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่ 

»  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

»  รายงานการใช้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่