31 | 03 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

tk019 

» มาตรฐานการให้บริการประชาชน คลิ๊กที่นี่

 

» รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กที่นี่

» รายงานผลสถิติการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

 

 

t0 1

 

» รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ทับคล้อ ปี พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่