26 | 05 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง

        1.การรับชำระภาษีป้าย

      2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   

                                                                                            คลิ๊กที่นี่

 

      คู่มือการบันทึก e-GP คลิ๊กที่นี่