26 | 01 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
18 ธันวาคม 2562 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานเปิดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ทับคล้อ เขียนโดย admin01 ฮิต: 4
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย admin01 ฮิต: 10
30 สิงหาคม 2562 กองการศึกษาและวัฒนธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวในพื้นที่ตำบลทับคล้อประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
26-28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการกลุ่มพริกแกงพันปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ SML หมูที่ 6 (บ้านสายดงยาง) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 12
องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะการมีชีวิต (ตัวตน)และยืนยันบัญชีรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin01 ฮิต: 9
19-20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค "การใช้สมุนไพรรักษาโรคเหน็บชา โรคความดันโลหิต โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และการทำลูกประคบสมุนไพร ประจำปี งบประมาณ 2562 เขียนโดย admin01 ฮิต: 11
8 กันยายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและสภากาชาดไทยพร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอทับคล้อร่วมมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ เพื่อเยี่ยวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย admin01 ฮิต: 12
11 สิงหาคม 2562 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ให้เด็ก ได้เรียนรู้ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ บิดา มารดา ให้สนิทสนมรู้จักกันมากขึ้นให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเองฯ เขียนโดย admin01 ฮิต: 17
12 สิงหาคม 2562 นายเสถียร เบ้าคำพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานจ้างส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin01 ฮิต: 36
9 กรกฎาคม 2562 สำนักงาน ป.ป.ช.เข้านิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เขียนโดย admin01 ฮิต: 17