14 | 08 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
รายการของเนื้อหาในหมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เขียนโดย admin01 ฮิต: 13
23 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้นายเวชพิสิฐ กลันทะกะสุวรรณ์ รองนายก อบต. ทับคล้อพร้อมส่วนโยธา ดำเนินการสำรวจพื้นที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมและช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล เขียนโดย admin01 ฮิต: 5
24 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย น้ำท่วม เพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหายทางบ้านเรือน ไร่นา ทรัพย์สิน ที่ทำกิน และสัตว์เลี้ยง เขียนโดย admin01 ฮิต: 8
18 ก.ค.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลทับคล้อออกพื้นซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ในพื้นหมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำเต้า ต.ทับคล้อ ให้แสงสว่างในการสัญจรเพื่อลดอุบัติเหตุ เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
โครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
โครงการ เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English camp) ประจำปี 2565 เขียนโดย admin01 ฮิต: 14
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ เขียนโดย admin01 ฮิต: 22
แจ้งประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่องการเข้าตรวจคัดกรองต้อกระจกข้าราชการบำนาญ ข้าราชการประจำ ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองต้อกระจก "โครงการโลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก" เขียนโดย admin01 ฮิต: 15
โครงการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เขียนโดย admin01 ฮิต: 10
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม "กิจกรรม การถักเปล" เขียนโดย admin01 ฮิต: 8