24 | 09 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

TK14

 

»»   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  pdf 02

»»   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2561  pdf 02

»»   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2562  pdf 02

»»   แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563  pdf 02

            

 

»»   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ pdf 02