13 | 08 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คลิ๊กที่นี่«

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  คลิ๊กที่นี่«

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  คลิ๊กที่นี่«

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)  คลิ๊กที่นี่«