13 | 08 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊กที่นี่

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขครั้งที่ 1) คลิ๊กที่นี่

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) คลิ๊กที่นี่

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) คลิ๊กที่นี่

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) คลิ๊กที่นี่

v  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แก้ไขครั้งที่ 2) คลิ๊กที่นี่