03 | 07 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ

  กองคลง

คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง

        1.การรับชำระภาษีป้าย

      2.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน      

                                                         คลิ๊ก

 

สารประชาสัมพันธ์ 

   กำหนดการรับชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
  2. ภาษีบำรุงท้องที่               ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี
  3. ภาษีป้าย                          ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
  4. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี

                                                                         ติดต่อสอบถาม โทร.056641624 

สารประชาสัมพันธ์: งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

4 มี.ค.62 - 11 มี.ค.62 รับชำระภาษีนอกสถานที่ บริการประชาชน ตำบลทับคล้อ ปี2562

s11

s12