31 | 03 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • award.jpg
 • award1.jpg
 • bb.jpg
 • bb1.jpg
 • ele4.jpg
 • Gu.jpg
 • gu1.jpg
 • kaya.jpg
 • kaya2.jpg
 • ky1.jpg
 • ky2.jpg
 • mf1.jpg
 • mf2.jpg
 • P01.jpg
 • P02.jpg
 • pk-60-01.jpg
 • pk-60-02.jpg
 • pk-60-03.jpg
 • pk-60-04.jpg
 • su.jpg
 • su1.jpg
 • TK10.jpg
 • TK11.jpg
 • TK12.jpg
 • TK13.jpg
 • Untitled.png
 • valen_1.jpg
 • valen_2.JPG
 • water.jpg
 • water2.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.พ.63 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน กินกรรมการทำสับปะรดกวน ไวน์สับปะรด ฝรั่งแช่บ๊วย และ มะม่วงแช่บ๊วย

q1

q2q3q5q6q7

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

v1v2

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p63 07p63 08p63 09p63 10p63 11

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่จัดการประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p63 01p63 02p63 03p63 04p63 06p63 12

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดขบวนแห่บัวพุทธบูชางานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓

A 02A 01A 03

๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาขิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และข้าราชการพร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

Childrens day 01Childrens day 02Childrens day 11

Childrens day 03Childrens day 04

Childrens day 05Childrens day 06

Childrens day 07Childrens day 08

Childrens day 09Childrens day 10

18 ธันวาคม 2562 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานเปิดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ทับคล้อ

m1m2m3m4m5m6

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

tp62 01tp62 02

tp62 03tp62 04

tp62 05tp62 06TK03

30 สิงหาคม 2562 กองการศึกษาและวัฒนธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวในพื้นที่ตำบลทับคล้อประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

o29o30o31o32

26-28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ กองสวัสดิการและสังคม จัดโครงการกลุ่มพริกแกงพันปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ SML หมูที่ 6 (บ้านสายดงยาง) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

o25o26o27o28

ผู้บริหาร

brand

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 
 นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
เวลา
ปฏิทิน
March 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

  

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com