28 | 11 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • a56.jpg
 • a58.jpg
 • a60.jpg
 • AAA1.jpg
 • aaaa2.jpg
 • BBB1.jpg
 • BBB2.jpg
 • BBB3.jpg
 • d01.jpg
 • d02.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • d3.jpg
 • d4.jpg
 • fff1.jpg
 • fff2.jpg
 • kkk1.jpg
 • kkk2.jpg
 • kkk3.jpg
 • N001.jpg
 • N002.jpg
 • N003.jpg
 • N004.jpg
 • N005.jpg
 • OOO1.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองคลัง อบต.ทับคล้อ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

ฟ999

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาด ณ กลุ่มอาชีพ ถักไม้กวาด (บ้านหนองอ้ายตู้ )หมู่8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สส1สส2สส3

กองสวัสดิการและสังคมออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2564ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ฟฟ777ฟฟ666ฟฟ888ฟฟ333ฟฟ111ฟฟ221

9 พ.ย.63 กองสาธารณสุข ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าริมทางหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ

ฟฟ222ฟฟ33ฟฟ11ฟฟ77

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแบบรายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                                        pt 63 01

pt 63 02pt 63 03

pt 63 04pt 63 05

pt 63 06pt 63 08

pt 63 09pt 63 10

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ แจ้งลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพ ปี 2565 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

S 1941551

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การจัดการน้ำเสียในชุมชน

Brochure 63 02

Brochure 63 01

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด

Brochure 63 04

Brochure 63 03

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Brochure 63 06

Brochure 63 05

ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Announce 001Announce 002Announce 003Announce 004Announce 005

ผู้บริหาร

brand

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 ป.วมล
 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

  

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com