05 | 02 | 2566
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

pppp29

pppp30

 

pppp31

pppp32

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร

📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพิจิตร

 

pppp21pppp22

pppp23pppp24

pppp25pppp26

pppp27pppp28

📢📢องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ppp11

ppp12

ppp13

ppp14

 

ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

ประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปีพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ccc24

27 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ให้กับ นางสังเวียน เพ็ญสุข บ้านทับคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ccc23

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับคล้อ

๒๕ ม.ค.๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อและนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทับคล้อ เพื่อรายงานการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ccc22

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP

๒๔ ม.ค.๖๖ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิด และเข้าร่วม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ตำบลทับคล้อ กิจกรรม ส่งเสริมกาทำดินปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างรายได้ (บ้านหนองอ้ายตู้) หมู่ ๘ ตำบลท้บคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ccc21

เข้าร่วมนมัสการหลวงพ่อเพชร และแห่ขบวนบัวพุทธบูชานมัสการ หลวงพ่อเพชร

๒๑ ม.ค. ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เข้าร่วมนมัสการหลวงพ่อเพชร และแห่ขบวนบัวพุทธบูชานมัสการ หลวงพ่อเพชร สมโภชเมืองพิจิตร “ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร” ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ...ccc19

20 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall)

ccc18

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

๑๓ ม.ค.๖๕ นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และมอบทุนการศึกษาและของขวัญ ให้แก่เด็กๆๆ ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ (โรงเรียนวัดชัยศรี/โรงเรียนชุมชนสายดงยาง/โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวเอง รวมไปถึงปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ccc17

ผู้บริหาร

 

LOGO01

นายก

 นายสันติ พุ่มมะลิ

ป.วมล

 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Weblinks

 

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                               Mail.Ru Logo 2018

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail:saraban-tubklor@lgo.mail.go.th

 

 

แผนที่ อบต.ทับคล้อ