31 | 10 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • award.jpg
 • award1.jpg
 • bb.jpg
 • bb1.jpg
 • ele4.jpg
 • Gu.jpg
 • gu1.jpg
 • kaya.jpg
 • kaya2.jpg
 • ky1.jpg
 • ky2.jpg
 • mf1.jpg
 • mf2.jpg
 • P01.jpg
 • P02.jpg
 • pk-60-01.jpg
 • pk-60-02.jpg
 • pk-60-03.jpg
 • pk-60-04.jpg
 • su.jpg
 • su1.jpg
 • TK10.jpg
 • TK11.jpg
 • TK12.jpg
 • TK13.jpg
 • Untitled.png
 • valen_1.jpg
 • valen_2.JPG
 • water.jpg
 • water2.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การจัดการน้ำเสียในชุมชน

Brochure 63 02

Brochure 63 01

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด

Brochure 63 04

Brochure 63 03

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Brochure 63 06

Brochure 63 05

ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Announce 001Announce 002Announce 003Announce 004Announce 005

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

Guidelines on corruption complaints 63

ประชาสัมพันธ์ Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) อบต.ทับคล้อ

Strategy Map 63

 

28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชัย คนไหว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ปลัด อบต.ทับคล้อพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ

qq11

qq12qq13qq141

qq15

qq16

ประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล

public relations 01

public relations 02

public relations 03

public relations 04

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p5 63 1 01p5 63 1 02p5 63 1 03p5 63 1 04p5 63 1 05p5 63 1 06

 

31/03/2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 2 และหมู่ 11 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

y4y6y8

ผู้บริหาร

brand

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 
 นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
เวลา
ปฏิทิน
October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

  

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com