13 | 08 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • award.jpg
 • award1.jpg
 • bb.jpg
 • bb1.jpg
 • ele4.jpg
 • Gu.jpg
 • gu1.jpg
 • kaya.jpg
 • kaya2.jpg
 • ky1.jpg
 • ky2.jpg
 • mf1.jpg
 • mf2.jpg
 • P01.jpg
 • P02.jpg
 • pk-60-01.jpg
 • pk-60-02.jpg
 • pk-60-03.jpg
 • pk-60-04.jpg
 • su.jpg
 • su1.jpg
 • TK10.jpg
 • TK11.jpg
 • TK12.jpg
 • TK13.jpg
 • Untitled.png
 • valen_1.jpg
 • valen_2.JPG
 • water.jpg
 • water2.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

Guidelines on corruption complaints 63

ประชาสัมพันธ์ Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) อบต.ทับคล้อ

Strategy Map 63

 

28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชัย คนไหว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ปลัด อบต.ทับคล้อพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ

qq11

qq12qq13qq141

qq15

qq16

ประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล

public relations 01

public relations 02

public relations 03

public relations 04

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p5 63 1 01p5 63 1 02p5 63 1 03p5 63 1 04p5 63 1 05p5 63 1 06

 

31/03/2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 2 และหมู่ 11 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

y4y6y8

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ขอความร่วมมือประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน อบต.ทับคล้อ ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ที่ทางหน่วยงานจัดไว้ให้ด้านหน้าสำนักงาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

y2y3

27 ก.พ.63 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน กินกรรมการทำสับปะรดกวน ไวน์สับปะรด ฝรั่งแช่บ๊วย และ มะม่วงแช่บ๊วย

q1

q2q3q5q6q7

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

v1v2

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p63 13p63 07p63 08p63 09p63 10p63 11

ผู้บริหาร

brand

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 
 นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
เวลา
ปฏิทิน
August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

  

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com