16 | 05 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • a56.jpg
 • a58.jpg
 • a60.jpg
 • AAA1.jpg
 • aaaa2.jpg
 • BBB1.jpg
 • BBB2.jpg
 • BBB3.jpg
 • d01.jpg
 • d02.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • d3.jpg
 • d4.jpg
 • fff1.jpg
 • fff2.jpg
 • kkk1.jpg
 • kkk2.jpg
 • kkk3.jpg
 • N001.jpg
 • N002.jpg
 • N003.jpg
 • N004.jpg
 • N005.jpg
 • OOO1.jpg
 • OOO2.jpg
 • OOO3.jpg
 • OOO4.jpg
 • OOO5.jpg
 • OOO6.jpg
 • ppp1.jpg
 • ppp2.jpg
 • PPP3.jpg
 • public-relations-1-2564.jpg
 • s51.jpg
 • s52.jpg
 • s53.jpg
 • s54.jpg
 • s55.jpg
 • s56.jpg
 • s57.jpg
 • s58.jpg
 • yyy1.jpg
 • yyy2.jpg
 • ZZZ1.jpg
 • ZZZ2.jpg
 • ZZZ2_-_Copy.jpg
 • ฟ999.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Recruit 2564 1

2  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่«

 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

Development board 64 01Development board 64 02

Development board 64 03Development board 64 04

Development board 64 05Development board 64 06

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมการทำเทียนเจลและเครปเย็น" ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

zzz1zzz3zzz5zzzz4

 

22-28 เม.ย.64 กองสาธารณสุข อบต.ทับคล้อ ได้ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม(สุนัข-แมว)ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปี 2564

uu11uu12

uu13uu14

 

23เม.ย64 ส่งมอบรถเข็นสำหรับนั่งถ่ายสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง #ขอขอบคุณนายวิชัย คนไหว รองนายกอบต.ทับคล้อ นายวิมล คำแก้ว ปลัดอบต.ทับคล้อ นางวรรณี โตวรกุล ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสิรินาถ ศีติสาร หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน 1 ร่วมมอบอุปกรณ์ถึงบ้าน

hh44hh55

 

วันที่22เม.ย.64นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทัคล้อ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ ตันหยงทอง รองปลัด ประธานสภาฯ และจนท.กองสวัสดิการสังคม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ม.6 ต.ทับคล้อ

hh11hh33

 

ประชาสัมพันธ์ ตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

public relations 01 64

29 มีนาคม – 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมกับประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

plan 66 70 06plan 66 70 12

plan 66 70 02plan 66 70 01

plan 66 70 03plan 66 70 13

plan 66 70 05plan 66 70 07

plan 66 70 08plan 66 70 09

plan 66 70 10plan 66 70 11

 

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หลักสูตรการสุขาภิบาลสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

wwww10wwww9

wwww7wwww8

wwww12wwww13

 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p5 1 2564 7p5 1 2564 2

p5 1 2564 3p5 1 2564 4

p5 1 2564 5p5 1 2564 6

 

ผู้บริหาร

brand

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 ป.วมล
 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
May 2021
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com