11 | 04 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • a56.jpg
 • a58.jpg
 • a60.jpg
 • AAA1.jpg
 • aaaa2.jpg
 • BBB1.jpg
 • BBB2.jpg
 • BBB3.jpg
 • d01.jpg
 • d02.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • d3.jpg
 • d4.jpg
 • fff1.jpg
 • fff2.jpg
 • kkk1.jpg
 • kkk2.jpg
 • kkk3.jpg
 • N001.jpg
 • N002.jpg
 • N003.jpg
 • N004.jpg
 • N005.jpg
 • OOO1.jpg
 • OOO2.jpg
 • OOO3.jpg
 • OOO4.jpg
 • OOO5.jpg
 • OOO6.jpg
 • ppp1.jpg
 • ppp2.jpg
 • PPP3.jpg
 • public-relations-1-2564.jpg
 • s51.jpg
 • s52.jpg
 • s53.jpg
 • s54.jpg
 • s55.jpg
 • s56.jpg
 • s57.jpg
 • s58.jpg
 • yyy1.jpg
 • yyy2.jpg
 • ZZZ1.jpg
 • ZZZ2.jpg
 • ZZZ2_-_Copy.jpg
 • ฟ999.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม – 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมกับประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

plan 66 70 06plan 66 70 12

plan 66 70 02plan 66 70 01

plan 66 70 03plan 66 70 13

plan 66 70 05plan 66 70 07

plan 66 70 08plan 66 70 09

plan 66 70 10plan 66 70 11

 

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หลักสูตรการสุขาภิบาลสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

wwww10wwww9

wwww7wwww8

wwww12wwww13

 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p5 1 2564 7p5 1 2564 2

p5 1 2564 3p5 1 2564 4

p5 1 2564 5p5 1 2564 6

 

ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

public relations 1 2564

 

โครงการใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต ทุกวันศุกร์ ประจำปี2564

e112e113

e114

e115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง อบต.ทับคล้อ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

ฟ999

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาด ณ กลุ่มอาชีพ ถักไม้กวาด (บ้านหนองอ้ายตู้ )หมู่8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สส1สส2สส3

 

กองสวัสดิการและสังคมออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2564ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ฟฟ777ฟฟ666ฟฟ888ฟฟ333ฟฟ111ฟฟ221

 

ผู้บริหาร

brand

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 ป.วมล
 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com