30 | 06 | 2565
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มิ.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิ

ff11ff12

ff13ff14

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

       eee18eee20       

ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีแย่งกันอุปการะบุตรระหว่างบิดาและมารดา

           

             24 มิถุนายน 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ร่วมกันลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีแย่งกันอุปการะบุตรระหว่างบิดาและมารดา หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 

             ee48ee49

             ee50ee51

27 มิถุนายน 2565 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม อบต.ทับคล้อและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับคล้อ ดำเนินการลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านป่าเรไร ตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีความพิการ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเบื้อง

 

              ee44ee46

              ee45ee47

โครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 3/2565

         23 - 25 มิถุนายน 2565กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อพร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ ได้จัดทำโครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 3/2565 หลักสูตรการทำขนมไทย 18 ชั่วโมง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 11 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร    

 

                 ee40ee41

                 ee42ee43

21 มิ.ย.65 นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่องค์บริหารส่วนตำบลทับคล้อออกพื้นซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ในพื้นที่ทางเข้าวัดสวนโพธิ์ฯ หมู่ที่ 1 ต.ทับคล้อ ให้แสงสว่างในการสัญจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

e33

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตามโครงการที่ ๓ จับตามองและแจ้งเบาะแส(WATCH & VOICE)

               21 มิ.ย.65 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิจิตร ร่วมด้วยนายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และนายวิมล คำแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ลงพื้นที่ตามโครงการที่ ๓ จับตามองและแจ้งเบาะแส(WATCH & VOICE) ติดตามงานก่อสร้างของท้องถิ่น และการดำเนินการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทับคล้อ และรับฟังคำชี้แจงแนวทาง การตรวจสังเกตการณ์ จับตามองและแจ้งเบาะแส ของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตรe32

ประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment :LPA )ประจำปี 2565

 

            20 มิ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment :LPA )ประจำปี 2565 จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานและจัดบริการสาธารณะ ที่มีมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกันทั้งประเทศ และเพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำผลการประเมินนี้ไปเป็นพื้นฐาน ในการ ดำเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆe30

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ว่ามีเพลิงไหม้ป่าหญ้าและไหม้กอไผ่

           20 มิ.ย.65 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ว่ามีเพลิงไหม้ป่าหญ้าและไหม้กอไผ่ ซึ่งเป็นป่าไผ่ขนาดวงกว้าง และกำลังจะลามเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น หลังจากนั้น นายสันติ พุ่มมะลิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้มอบหมาย ให้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้รุดไปดับไฟบริเวณดังกล่าว จำนวน 1 คัน โดยในที่เกิดเหตุ ชาวบ้านในละแวกนั้น กำลังขนน้ำใส่ถังในบ้านของตนเอง มาช่วยกันสาดน้ำทำแนวป้องกันไฟที่จะลุกลามเข้าไปในหมู่บ้าน แต่ก็ต้องไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงได้โหมไหม้ป่าไผ่ และหญ้าแห้ง ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ก็สามารถดับเพลิงและควบคุมไฟไหม้ได้ ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง

e31

13 มิ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ นำโดย นายสันติ พุ่มมะลิ นายก อบต.ทับคล้อ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่บวข้องออกตัดต้นไม้ขวางทางจราจรในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ee28

ผู้บริหาร

 

LOGO01

นายก

 นายสันติ พุ่มมะลิ

ป.วมล

 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
June 2022
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Weblinks

 

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                               Mail.Ru Logo 2018

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com