17 | 06 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • a56.jpg
 • a58.jpg
 • a60.jpg
 • AAA1.jpg
 • aaaa2.jpg
 • BBB1.jpg
 • BBB2.jpg
 • BBB3.jpg
 • d01.jpg
 • d02.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • d3.jpg
 • d4.jpg
 • fff1.jpg
 • fff2.jpg
 • kkk1.jpg
 • kkk2.jpg
 • kkk3.jpg
 • N001.jpg
 • N002.jpg
 • N003.jpg
 • N004.jpg
 • N005.jpg
 • OOO1.jpg
 • OOO2.jpg
 • OOO3.jpg
 • OOO4.jpg
 • OOO5.jpg
 • OOO6.jpg
 • ppp1.jpg
 • ppp2.jpg
 • PPP3.jpg
 • public-relations-1-2564.jpg
 • s51.jpg
 • s52.jpg
 • s53.jpg
 • s54.jpg
 • s55.jpg
 • s56.jpg
 • s57.jpg
 • s58.jpg
 • yyy1.jpg
 • yyy2.jpg
 • ZZZ1.jpg
 • ZZZ2.jpg
 • ZZZ2_-_Copy.jpg
 • ฟ999.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ มอบหมายให้กองสวัสดิการนำยุวชนที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เข้ารับทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอำเภอทับคล้อ จำนวน 2 คน คือ

1.เด็กชายชานนท์  แก้วทอง อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 597/2 หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

2. เด็กชายณัฐกฤดา โพธิ์นิล อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 223 หมู่ 8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 3   33  40

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ อนุพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านทับคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

 210616 23

 210616 35   210616 16  210616 8  210616 4

"พิจิตรพร้อม" ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพิจิตร

 

"พิจิตรพร้อม" ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพิจิตร คลิ๊กที่นี่

640531

 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2564

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร รุ่นที่ 1 คลิ๊กที่นี่        

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร รุ่นที่ 2 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร รุ่นที่ 3 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 คลิ๊กที่นี่

 

แนวโน้มสถานการณ์ PM2.5

 

PMPM25 10PM2511 

PM25 12 PM25 13 PM25 14 

PM25 15

 

ประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

public relations plan 01 2564

 

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ

SS01  ss 02 64   ss 03 64 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Recruit 2564 1

2  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่«

 

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

Development board 64 01Development board 64 02

Development board 64 03Development board 64 04

Development board 64 05Development board 64 06

 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมการทำเทียนเจลและเครปเย็น" ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

zzz1zzz3zzz5zzzz4

 

ผู้บริหาร

LOGO01

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 ป.วมล
 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

                                                                                                              btn fb

                                                                                                             Es

                                                                                                             unnamed1

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com