03 | 07 | 2563
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • award.jpg
 • award1.jpg
 • bb.jpg
 • bb1.jpg
 • ele4.jpg
 • Gu.jpg
 • gu1.jpg
 • kaya.jpg
 • kaya2.jpg
 • ky1.jpg
 • ky2.jpg
 • mf1.jpg
 • mf2.jpg
 • P01.jpg
 • P02.jpg
 • pk-60-01.jpg
 • pk-60-02.jpg
 • pk-60-03.jpg
 • pk-60-04.jpg
 • su.jpg
 • su1.jpg
 • TK10.jpg
 • TK11.jpg
 • TK12.jpg
 • TK13.jpg
 • Untitled.png
 • valen_1.jpg
 • valen_2.JPG
 • water.jpg
 • water2.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล

public relations 01

public relations 02

public relations 03

public relations 04

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p5 63 1 01p5 63 1 02p5 63 1 03p5 63 1 04p5 63 1 05p5 63 1 06

 

31/03/2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3,หมู่ที่ 2 และหมู่ 11 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

y4y6y8

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ขอความร่วมมือประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน อบต.ทับคล้อ ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ที่ทางหน่วยงานจัดไว้ให้ด้านหน้าสำนักงาน และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

y2y3

27 ก.พ.63 โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน กินกรรมการทำสับปะรดกวน ไวน์สับปะรด ฝรั่งแช่บ๊วย และ มะม่วงแช่บ๊วย

q1

q2q3q5q6q7

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

v1v2

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p63 13p63 07p63 08p63 09p63 10p63 11

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่จัดการประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p63 14p63 01p63 02p63 03p63 04p63 06p63 12

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดขบวนแห่บัวพุทธบูชางานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี ๒๕๖๓

A 02A 01A 03

๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายเสถียร เบ้าคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาขิกองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ และข้าราชการพร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

Childrens day 01Childrens day 02Childrens day 11

Childrens day 03Childrens day 04

Childrens day 05Childrens day 06

Childrens day 07Childrens day 08

Childrens day 09Childrens day 10

ผู้บริหาร

brand

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 
 นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
เวลา
ปฏิทิน
July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

  

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com