25 | 02 | 2564
เมนูหลัก
คณะผู้บริหารและสมาชิก
การดำเนินงานของ อบต.
ข้อมูลสำหรับประชาชน
กฎและระเบียบต่างๆ
Login

rama10

 

ประมวลภาพกิจกรรม
 • a51.jpg
 • a52.jpg
 • a53.jpg
 • a54.jpg
 • a55.jpg
 • a56.jpg
 • a58.jpg
 • a60.jpg
 • AAA1.jpg
 • aaaa2.jpg
 • BBB1.jpg
 • BBB2.jpg
 • BBB3.jpg
 • d01.jpg
 • d02.jpg
 • d1.jpg
 • d2.jpg
 • d3.jpg
 • d4.jpg
 • fff1.jpg
 • fff2.jpg
 • kkk1.jpg
 • kkk2.jpg
 • kkk3.jpg
 • N001.jpg
 • N002.jpg
 • N003.jpg
 • N004.jpg
 • N005.jpg
 • OOO1.jpg
 • OOO2.jpg
 • OOO3.jpg
 • OOO4.jpg
 • OOO5.jpg
 • OOO6.jpg
 • ppp1.jpg
 • ppp2.jpg
 • PPP3.jpg
 • public-relations-1-2564.jpg
 • s51.jpg
 • s52.jpg
 • s53.jpg
 • s54.jpg
 • s55.jpg
 • s56.jpg
 • s57.jpg
 • s58.jpg
 • yyy1.jpg
 • yyy2.jpg
 • ZZZ1.jpg
 • ZZZ2.jpg
 • ZZZ2_-_Copy.jpg
 • ฟ999.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสถียร เบ้าคำ นายก อบต.ทับคล้อ พร้อมด้วยนายวิมล คำแก้ว ปลัด อบต.ทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หลักสูตรการสุขาภิบาลสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

wwww10wwww9

wwww7wwww8

wwww12wwww13

 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

p5 1 2564 7p5 1 2564 2

p5 1 2564 3p5 1 2564 4

p5 1 2564 5p5 1 2564 6

 

ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศอบต.ทับคล้อ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

public relations 1 2564

 

โครงการใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต ทุกวันศุกร์ ประจำปี2564

e112e113

e114

e115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง อบต.ทับคล้อ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

ฟ999

 

กองสวัสดิการและสังคม อบต.ทับคล้อ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดทำไม้กวาด ณ กลุ่มอาชีพ ถักไม้กวาด (บ้านหนองอ้ายตู้ )หมู่8 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

สส1สส2สส3

 

กองสวัสดิการและสังคมออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2564ในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ฟฟ777ฟฟ666ฟฟ888ฟฟ333ฟฟ111ฟฟ221

 

9 พ.ย.63 กองสาธารณสุข ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าริมทางหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ

Electrical repair 01Electrical repair 02

Electrical repair 03Electrical repair 04

 

ผู้บริหาร

brand

 
 นายเสถียร เบ้าคำ
 ป.วมล
 นายวิมล คำแก้ว
เวลา
ปฏิทิน
February 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
Weblinks

 

 

 

 

Infocenter04

                                                                                                                nacc2

  

 

ติดต่อ อบต.ทับคล้อ

ที่อยู่ :   99 ม.4 ต.ทับคล้อ

          อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

            66150

โทรศัพท์ : 0 5664 1624

โทรสาร :  0 5664 1624 ต่อ 7

เว็บไซต์ : http://www.tubklor.go.th

Facebook : images อบต.ทับคล้อ

E-mail: tubklor@hotmail.com